Fiscale schuldsanering

Voor ondernemers en particulieren bieden wij hulp bij het oplossen van problemen bij de betaling van belastingschulden. Wij hebben daarbij een eigen werkwijze. Allereerst kijken wij of de belastingaanslagen terecht zijn opgelegd. De vervolgstap is het mogelijk saneren van belastingschulden bij bedrijfsbeëindiging, of juist saneren om bedrijfsbeëindiging te voorkomen.

Ook verlenen wij bijstand aan ondernemers die privé aansprakelijk zijn gesteld voor belastingschulden van hun onderneming. Dit kan gaan om een bezwaarprocedure bij de ontvanger maar ook om beroepsprocedures. Oplossingen zoeken wij in het saneren door passende regelingen en schuldakkoorden.

Particulieren helpen wij met belastingschulden door een passende betalings- of kwijtscheldingsregeling te treffen. Dit doen wij niet alleen voor belastingschulden maar ook voor schulden aan de Belastingdienst/Toeslagen.

Naast bijstand bij fiscale sanering ondersteunen wij klanten ook met andere invorderingsvraagstukken. Om aansprakelijkheid voor belastingschulden achteraf te voorkomen is het verstandig om bij het opzetten van een bedrijfsstructuur of samenwerkingsverband al rekening te houden met de vraag wie er aansprakelijk is voor de belastingschulden.

»» Toon overzicht van onze diensten
Specialisten die u kunnen helpen: